मटा हेल्पलाइन २०१६ चेक ड्रॉप बॉक्स पत्ते – Maharashtra Times

वाचकांनी त्यांचे चेक विद्यार्थ्यांच्याच नावाने काढून ते यादीतील ठिकाणांच्या ड्रॉप बॉक्समध्येच टाकावेत.चेक विद्यार्थ्यांच्याच नावाने काढावेत.